765
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37671521
Email: thanhdung.d0303@yahoo.com.vn
CTY TNHH THIẾT BỊ HÀN & CẮT STD
CUNG CẤP
– MÁY CNC
– RÔ BỐT CÔNG NGHIỆP
– MÁY HÀN
– VẬT LIỆU CHUYÊN NGÀNH HÀN & CẮT KIM LOẠI
  • HÀN – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI