570
Ngành nghề : BÁNH - MỨT - KẸO
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: (0272)3769277
Website: www.snfood.vn
CTY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG MIỀN NAM
SX KD BÁNH KẸO RESONI, CREAMSONI, BISONI, CESONI
  • BÁNH, MỨT, KẸO
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI