450
Ngành nghề : LỤA - TƠ TẰM
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38237765
CTY TNHH TM TƠ LỤA VIỆT NAM (VIETNAM SILK)
CHUYÊN KINH DOANH:
– TƠ THÔ
– TƠ XE
– LỤA TƠ TẰM
  • LỤA, TƠ TẰM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI