963
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39979189
CTY TNHH TMDV PHÚC CƠ
NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN CỦA SIEMENS VỀ:
– CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG
– CÁC GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP
  • ĐIỆN THOẠI – HỆ THỐNG & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI