699
Ngành nghề : BĂNG TẢI CÁC LOẠI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)54136333
Website: www.owtek.com
CTY TNHH TMDV THIÊN HÒA
* BĂNG TẢI CÁC LOẠI
Chuyên cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống băng tải chuyên nghiệp
Sản phẩm:
OWCON: Hệ thống băng tải
OWCARE: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống băng tải
Ngành nghề:
Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống băng tải băng chuyền phục vụ các ngành sản xuất như: Xi măng, than, dăm gỗ, phân bón, mía đường, thực phẩm, hành lý, đóng bao gói, kho bãi…
Sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng hệ thống băng tải chuyền các loại cung cấp linh kiện thay thế

Ngành Nghề Bổ Sung:
BĂNG TẢI CÁC LOẠI
BẠC ĐẠN – VÒNG BI

  • BĂNG TẢI CÁC LOẠI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI