1088
Ngành nghề : CÔNG TY CƠ KHÍ
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Hotline: +84 908114691
CTY TNHH TÔN NGUYỄN PHÁT
GIA CÔNG CƠ KHÍ. THI CÔNG LẮP ĐẶT MÁY MÓC, THIẾT BỊ NGÀNH CÔNG NGHIỆP, HỆ THỐNG ĐIỆN, HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC. MUA BÁN SẮT, THÉP, MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP, THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, PHẾ LIỆU (TRỪ CÁC CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO DANH MỤC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2006/QĐ-BTNMT NGÀY 26/12/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, KHÔNG CHỨA HÀNG TẠI TRỤ SỞ). ĐẠI LÝ MUA BÁN, KÝ GỬI HÀNG HÓA. CHO THUÊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ NGÀNH XD.
  • CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI