Mới cập nhật
281
Ngành nghề : NAM CHÂM / THIẾT BỊ CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35127637
Email: sales@truc-xuan.com
Website: www.truc-xuan.com
CTY TNHH TRÚC XUÂN
* NAM CHÂM
Chuyên về nam châm và thiết kế mạch từ tính

Ngành Nghề Bổ Sung:
CƠ KHÍ – THIẾT BỊ

  • CƠ KHÍ – THIẾT BỊ
  • NAM CHÂM
Những Trang Vàng Việt Nam
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI