296
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39760869
CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUỐC TẾ HỖ TRỢ KỸ THUẬT CAO (QM&T) – VPĐD
– TƯ VẤN XÂY DỰNG & ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIẾN TIẾN NHƯ:
– ISO 9001
– ISO 14001
– ISO 22000/ HACCP
– ISO 27001
– ISO 17025
– SA 8001
– OHSAS 18001
– 5S/KAIZEN
– TQM
  • QUẢN LÝ – TƯ VẤN & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI