997
CTY TNHH XE NÂNG TÍN QUANG
* BỐC XẾP HÀNG HÓA
ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN XE NÂNG HÀNG THƯƠNG HIỆU LINDE CỦA ĐỨC TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Chuyên kinh doanh XE NÂNG HÀNG, PHỤ TÙNG, DỊCH VỤ BẢO TRÌ, SỬA CHỮA
o Các loại xe phục vụ công trình xây dựng
o Đặc biệt XE NÂNG ĐIỆN chuyên dùng cho kho lạnh

* XE NÂNG
Chuyên kinh doanh XE NÂNG HÀNG, PHỤ TÙNG, DỊCH VỤ BẢO TRÌ, SỬA CHỮA
– Các loại xe phục vụ công trình xây dựng
– Đặc biệt XE NÂNG ĐIỆN chuyên dùng cho kho lạnh

Ngành Nghề Bổ Sung:
BỐC XẾP HÀNG HÓA – THIẾT BỊ

  • BỐC XẾP HÀNG HÓA – THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI