2
ĐỊA ĐIỂM 1 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TIÊU ĐIỂM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5229 : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Ngành nghề kinh doanh:

– 0129: Trồng cây lâu năm khác
– 0210: Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
– 0899: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Khai thác khoáng sản (không hoạt động tại trụ sở).
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Chế biến khoáng sản (không hoạt động tại trụ sở).
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
+ Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình điện – nước
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
+ Chi tiết: San lấp mặt bằng.
– 4511: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
+ Chi tiết: Mua bán xe ô tô.
– 4541: Bán mô tô, xe máy
+ Chi tiết: Mua bán xe gắn máy.
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ Chi tiết: Mua bán nông – lâm sản (trừ mua bán nông sản-thực phẩm tại trụ sở).
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Mua bán thủy – hải sản, lương thực, thực phẩm (trừ mua bán nông sản-thực phẩm tại trụ sở).
– 4641: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
+ Chi tiết: Mua bán hàng may mặc.
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Mua bán hàng trang trí nội thất, đồ trang sức. Mua bán hàng kim khí -điện máy, hàng gia dụng (trừ mua bán súng đạn thể thao-vũ khí thô sơ).
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
+ Chi tiết: Mua bán hàng điện tử.
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Mua bán máy nông -ngư cơ, máy móc ngành công – nông nghiệp, thiết bị điện, thiết bị văn phòng.
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ Chi tiết: Mua bán vàng bạc (trừ vàng miếng).
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Mua bán khoáng sản (không hoạt động tại trụ sở). Mua bán đá quý. Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Mua bán sản phẩm giấy – nhựa.
– 4932: Vận tải hành khách đường bộ khác
+ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng bằng ô tô.
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô.
– 5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
+ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng đường biển.
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
+ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng đường thủy nội địa.
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Đại lý vận tải. Đại lý tàu biển. Dịch vụ giao nhận hàng hóa.
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Môi giới thương mại.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI