1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG IFM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

7310 : Quảng cáo

Ngành nghề kinh doanh:

– 1811: In ấn
– 1812: Dịch vụ liên quan đến in
– 1820: Sao chép bản ghi các loại
+ (Trừ các loại Nhà nước cấm)
– 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (Không bao gồm sản xuất phim);
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết:
– Thiết lập trang thông tin điện tử (Thiết kế website);
– Dịch vụ thiết kế đồ họa (Không bao gồm thiết kế công trình);
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
– 6312: Cổng thông tin
+ (không bao gồm hoạt động báo chí);
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh);

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI