1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHI HÙNG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4543 : Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

Ngành nghề kinh doanh:

– 4511: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– 4520: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
+ Chi tiết: Dịch vụ rửa xe, sửa chữa ô tô (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)
– 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– 4541: Bán mô tô, xe máy
– 4542: Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
+ chi tiết: Dịch vụ rửa xe, sửa chữa xe mô tô, xe máy (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)
– 4543: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI