1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ÁNH MINH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

7110 : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Ngành nghề kinh doanh:

– 1610: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1623: Sản xuất bao bì bằng gỗ
+ (không hoạt động tại trụ sở).
– 1629: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
+ (không hoạt động tại trụ sở).
– 2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
+ (trừ sản xuất hóa chất, không hoạt động tại trụ sở).
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4211: Xây dựng công trình đường sắt
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4229: Xây dựng công trình công ích khác
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4311: Phá dỡ
– 4312: Chuẩn bị mặt bằng
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4390: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ – Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng. Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến.
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn nguyên phụ liệu ngành mỹ phẩm.
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4931: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
– 4932: Vận tải hành khách đường bộ khác
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 5012: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
– 5022: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, vé xe lửa, tàu hỏa. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– 5621: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (trừ kinh doanh quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).
– 6920: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
+ Chi tiết: Dịch vụ kế toán; Dịch vụ làm thủ tục về thuế
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Tư vấn xây dựng; Lập dự án công trình xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình giao thông; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông; Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thẩm tra Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, cảng biển, bến thủy, nội địa, bến du lịch đường thủy; Tư vấn đấu thầu; Lập tổng dự toán và dự toán công trình; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kiểm tra chất lượng công trình; Thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng; Đo đạc bản đồ; Khảo sát đại chất; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
– 7710: Cho thuê xe có động cơ
+ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
– 7911: Đại lý du lịch
– 7912: Điều hành tua du lịch
– 9610: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
+ (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
– 9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
+ Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc da mặt. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI