1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VIETNAM WATCHSHOP
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4649 : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Ngành nghề kinh doanh:

– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4789: Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
– 4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
– 7310: Quảng cáo
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI