3
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SHOPDUNK NGUYỄN THỊ MINH KHAI – CÔNG TY CỔ PHẦN HESMAN VIỆT NAM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4652 : Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Ngành nghề kinh doanh:

– 3315: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
– 4511: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
+ ( Trừ hoạt động đấu giá )
– 4542: Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm)
– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4641: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: – Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
– Bán buôn dược phẩm vàdụng cụ y tế
– Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
– Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
– Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: – Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;
– Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ ( Trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu )
– 4711: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4724: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4751: Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4752: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4753: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: – Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;
– Bán lẻ đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh;
– Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;
– Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh;
– 4781: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết: – Giao nhận hàng hóa;
– Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
– Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không;
– Dịch vụ logistics
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ (Không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (Không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: hoạt động tư vấn đầu tư
Dịch vụ cầm đồ
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
+ (Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)
– 7710: Cho thuê xe có động cơ
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
+ Chi tiết:
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
– 9512: Sửa chữa thiết bị liên lạc

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI