1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 04 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỂ THAO ĐỨC TRUNG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4763 : Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 4763: Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI