ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 130 – CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM – CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

319A Bình Mỹ, Ấp 6B, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
30 Tháng Chín, 2021 / 4
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 130 – CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM – CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH

Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại Ngành chính: 5229 : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Ngành nghề kinh doanh: – 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa + Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng – 4791: Bán lẻ theo…