1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 15 – CÔNG TY TNHH IMPRESSIONVN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4659 : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý bán hàng hoá; Môi giới mua bán hàng hoá (trừ môi giới bất động sản)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI