2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 2 – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN HOÀNG THỊNH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

1811 : In ấn

Ngành nghề kinh doanh:

– 1702: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
+ (trừ sản xuất bột giấy, tái chế phế thải tại trụ sở).
– 1709: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất phong bì, bưu thiếp, hộp giấy, túi giấy, thùng giấy, bao bì giấy, các sản phẩm làm từ giấy và bìa (trừ sản xuất bột giấy, tái chế phế thải tại trụ sở).
– 1811: In ấn
+ (trừ in tráng bao bì kim loại và trừ in trên các sản phẩm vải sợi-dệt-may đan tại trụ sở).
– 1812: Dịch vụ liên quan đến in
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn giấy, bao bì giấy, các sản phẩm làm từ giấy và bìa, bao bì nhựa, sản phẩm sản xuất từ plastic.
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ (trừ thiết kế công trình).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI