ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VIN3SHCM 460 NGUYỄN VĂN LUÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART

460 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
30 Tháng Chín, 2021 / 12
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VIN3SHCM 460 NGUYỄN VĂN LUÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH

Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại Ngành chính: 2630 : Sản xuất thiết bị truyền thông Ngành nghề kinh doanh: – 2431: Đúc sắt, thép – 2432: Đúc kim loại màu – 2599: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu + Loại trừ sản…