5
Ngành nghề : HIỆP HỘI
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 35772336/ 8
Website: vinasa.org.vn
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận, đại diện cho ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam với mục đích tăng cường hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của các hội viên. VINASA được thành lập ngày 27/04/2002.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI