3
KHO VINH PHÁT TẠI HỒ CHÍ MINH – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG VINH PHÁT
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4530 : Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
+ Chi tiết: Gia công cơ khí tại chân công trình
– 4511: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
– 4512: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
– 4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
– 4520: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
+ (không dập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở)
– 4530: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
– 4542: Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
+ (không dập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở)
– 4543: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
– 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
– 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
+ Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản (trừ tư vấn pháp lý)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI