1415
Kiểm Định 6 – Công Ty Cổ Phần Kiểm Định 6

>>>an toàn của doanh nghiệp là mục tiêu hoạt động của kiểm định 6
17 năm kinh kinh nghiệm hoạt động trên 6 mảng chính:

1. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
2. Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động
3. Quan trắc môi trường lao động
4. Kiểm tra nghiệm thử
5. Chứng nhận sản phẩm
6. Tư vấn giám sát
.
Chứng nhận: Đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, ISO 9001: 2008
Kiểm Định 6 với nguồn nhân lực nhiều năm kinh nghiệm, năng lực thực hành cao song hành là sức trẻ, đầy nhiệt huyết và ước mơ của đội ngũ kế cận đã và sẽ luôn góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn vì sự phát triển của mỗi doanh nghiệp Khách hàng.

Mục tiêu hàng đầu của Kiểm Định 6 là đem đến cho khách hàng lợi ích thiết thực nhất, cung ứng dịch vụ đảm bảo chất lượng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng trong việc duy trì hoạt động an toàn cho thiết bị và người sử dụng. Chúng tôi cũng là địa chỉ giám định, kiểm định uy tín, tin cậy cho mọi nhà sản xuất, thương mại,.. trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Giám Định, Kiểm Định

Đào Tạo, Huấn Luyện An Toàn Lao Động

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI