590
Ngành nghề : KIỂM TOÁN & KẾ TOÁN
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 1900571279,
Kiểm Toán Việt Mỹ – Công Ty TNHH Kiểm Toán Việt Mỹ

Công Ty TNHH Kiểm Toán Việt Mỹ (VATC) là một công ty kiểm toán chuyên nghiệp được thành lập và cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán và tư vấn thuế.
Trải qua quá trình gần 8 năm hoạt động, đến nay Công ty Kiểm toán Việt Mỹ đã chiếm lĩnh được thị phần và dần khẳng định chất lượng thượng hiệu Việt Mỹ (VATC) với trên 1000 khách hàng trong mọi thành phần kinh tế.

Dịch vụ chính:

✫ Dịch vụ kiểm toán – Dịch vụ kế toán

✫ Dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn thuế, tư vấn mô hình doanh nghiệp

✫ Dịch vụ đào tạo kế toán, đào tạo khai báo thuế, chính sách tài chính,..

Chính nhờ uy tín và chất lượng phục vụ, cùng sự nhiệt thành của Ban giám đốc và hơn 80 nhân viên chuyên nghiệp, cùng hơn 20 nhân sự cố vấn chuyên môn cao cấp của các cơ quan nhà nước Việt Nam, đã giúp cho Công ty kiểm toán Việt Mỹ gây dựng được nền móng vững chắc trong ngành kiểm toán và tư vấn kế toán tại Việt Nam.

Kế Toán và Kiểm Toán

Tư Vấn Quản Lý Doanh Nghiệp

Tài Chính – Tư Vấn Tài Chính

Thuế – Dịch Vụ Tư Vấn Thuế

Kế Toán Thuế – Dịch Vụ Kế Toán Thuế

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI