15
Tỉnh thành : LÀO CAI
Điện thoại: (020) 3835550
Hotline: 0357314865
Email: marketing@hookloopvn.com
Website: hookloopvn.com
LAOCAI TEXTILE DECORATION LTD
Nhà máy chuyên sản xuất băng gai dính bông gai dính velcro tại Việt Nam

  • DÂY BUỘC BĂNG GAI
  • BĂNG GAI DÍNH
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI