Mới cập nhật
1386
LIANG CHI II – CTY TNHH CÔNG NGHIỆP LIANG CHI II (VIỆT NAM)
* ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ
THÁP GIẢI NHIỆT & BỒN F.R.P LIANG CHI
– HỆ THỐNG ĐIỀU KHÔNG
– NGÀNH CÔNG NGHIỆP

* ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Sản xuất và cung cấp “Tháp giải nhiệt & Bồn F.R.P Liang Chi”
– Hệ thống điều không
– Ngành công nghiệp
– Ngành hóa chất

  • ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ
  • ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
  • HÓA CHẤT
  • NHIỆT – THIẾT BỊ & XỬ LÝ
Những Trang Vàng Việt Nam
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI