9
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0905333560;0905333650;0973135576
Email: dichvuluatsunoibo@gmail.com
Website: www.dichvuluatsunoibo.com
Luật LCA – Công Ty Luật TNHH MTV LCA

LCA Lawfirm là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu và toàn diện:
– Dịch vụ luật sư nội bộ Doanh Nghiệp (Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp)

– Dịch vụ Đánh giá tuân thủ pháp luật cho Doanh nghiệp (Legal Compliance Audit)

Các dịch vụ pháp lý khác:

– Pháp luật doanh nghiệp – Luật đầu tư

– Pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội

– Pháp luật sở hữu trí tuệ

– Pháp luật hợp đồng

– Pháp luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai

– Giải quyết tranh chấp

– Dịch vụ giấy phép con, giấy chứng nhận đủ điều kiện

– Các dịch vụ pháp lý khác cho Doanh nghiệp

Tiêu chí dịch vụ:
✓ Chất lượng, hiệu quả

✓ Chi phí thấp nhất

✓ Nhanh chóng, kịp thời

✓ Cam kết bảo mật.

Luật – Văn Phòng Luật Sư, Công Ty Tư Vấn Pháp Luật

Luật Doanh Nghiệp – Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp

Sở Hữu Trí Tuệ, Đăng Ký Nhãn Hiệu, Đăng Ký Bản Quyền,..

Thành Lập Doanh Nghiệp – Tư Vấn Thành Lập Doanh Nghiệp

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI