1288
Ngành nghề : PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38364805
LƯƠNG Y ĐỖ QUÝ THÀNH
CHUYÊN TRỊ CÁC LOẠI BỆNH TRĨ.
TRĨ NGOẠI
TRĨ NỘI
TIÊU RA MÁU
MẠCH LƯƠN,
SA TRƯỜNG.
DÙNG THUỐC, KHÔNG CẮT, KHÔNG CỘT.
HIỆU QUẢ AN TOÀN
  • PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI