LƯƠNG Y TẠ QUANG SƠN

64 NGUYỄN BÁ LUẬT, P.BÌNH THỌ, Q.THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH
6 Tháng Năm, 2020 / 1095
LƯƠNG Y TẠ QUANG SƠN
Ngành nghề : PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại : (028)38972682

TRỊ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH, VIÊM THẦN KINH NÃO, LIỆT 1/2 D2/13 PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y