Mới cập nhật
1427
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39290999
Email: acb@acb.com.vn
Website: www.acb.com.vn
NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)
– HUY ĐỘNG TIỀN GỞI BẰNG VND, NGOẠI TỆ, VÀNG (ĐẶC BIỆT TIẾT KIỆM TÍCH GÓP CÓ DỰ THƯỞNG); – NHẬN VỐN ỦY THÁC ĐẦU TƯ VÀ TÀI TRỢ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ; – CHO VAY VỐN DÀI HẠN, TRUNG HẠN, NGẮN HẠN BẰNG TIỀN ĐỒNG, NGOẠI TỆ, VÀNG; – CHO VAY TRẢ GÓP SINH HOẠT TIÊU DÙNG, MUA NHÀ, NỀN NHÀ, XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ, DU HỌC; – THANH TOÁN QUỐC TẾ, TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU. – DV NGÂN QUỸ, CHUYỂN TIỀN NHANH TRONG NƯỚC. – DV KIỀU HỐI VÀ CHUYỂN TIỀN NHANH ACB, WESTERN UNION – KD MUA BÁN NGOẠI TỆ, VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ, GIÁM ĐỊNH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ. – PHÁT HÀNH THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ ACB, MASTER CARD, ACB -VISA, THẺ TÍN DỤNG NỘI ĐỊA ACB CARD. – CHIẾT KHẤU CÁC CHỨNG TỪ CÓ GIÁ DO ACB PHÁT HÀNH – DV TRUNG GIAN THANH TOÁN MUA BÁN NHÀ VÀ HÀNG HÓA – MÔI GIỚI TỰ DOANH BẢO LÃNH PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN. – DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TỰ ĐỘNG, PHONE BANKING VÀ INTERNET BANKING – DV NGÂN HÀNG TỰ ĐỘNG VÀ THANH TOÁN MOBILE BANKING: SỐ NHẮN TIN 997 – HOTLINE 1800577775 / 1800555590 \\\ DV CHO VAY TÍN CHẤP
Những Trang Vàng Việt Nam
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI