NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (Agribank)

2 LÁNG HẠ, BA ĐÌNH, hà nội
30 Tháng Năm, 2020 / 1036
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (Agribank)
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024) 32053205
Di động : 1900558818
Người đại diện : Tiết Văn Thành
Mã số thuế : 0100686174

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được thành lập theo Nghị định số 53-HĐBT ngày 26/03/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).  Sau 32 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Agribank là NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Nhà nước hàng đầu Việt Nam trên mọi…