828
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 73006688
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Tiền thân của Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực là Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập ngày 1 tháng 7 năm 1997. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, mỗi năm Trung tâm đã tổ chức hàng trăm khóa đào tạo từ kiến thức cơ bản đến chuyên sâu, từ ngắn hạn đến trung hạn cho các cán bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngân hàng Công thương Việt nam.

Cùng với sự phát triển và hội nhập sâu rộng của nền kinh tế nói chung và của ngành tài chính ngân hàng nói riêng, nhu cầu về nhân lực có trình độ cao, đòi hỏi ngày càng nhiều. Vấn đề nhân sự đã trở thành một trong những nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, tin học và ngoại ngữ; có kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong cộng đồng, kỹ năng phân tích tổng hợp, kỹ năng làm việc theo nhóm… để bắt nhịp được với những biến động liên tục của một nền kinh tế mở được coi là chìa khóa thành công của ngân hàng trong tương lai.

Nhận thức được vai trò quan trọng của việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, Hội đồng Quản trị đã quyết định nâng cấp Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ thành Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực theo quyết định số 410/QĐ-HĐQT-NHCT ngày 19/9/2008 của Ngân hàng Công thương Việt nam. Nhiệm vụ trọng tâm của Trường là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ngân hàng Công thương Việt nam; quản lý và tổ chức hoạt động khoa học; cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Ngân hàng Công thương Việt nam giao.

Do tính đặc thù của Trường là đào tạo chuyên ngành, nên đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trường không lớn – gần 40 người, trong đó có 02 PGS.,TS, 06 thạc sĩ được bố trí ở các phòng Quản lý Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Hành chính Tổ chức Quản trị, các bộ môn và Trung tâm. Bên cạnh đó, Trường còn có đội ngũ đông đảo các giảng viên kiêm chức là các Trưởng, phó phòng ở Hội sở chính, Giám đốc, phó giám đốc Sở Giao dịch, Trung tâm…, những người có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tế và có tính chuyên nghiệp cao. Vì thế, Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực có cơ sở để tin tưởng vào sự lớn mạnh của mình trong tương lai.

Theo lộ trình xây dựng và phát triển của Trường, giai đoạn 2009-2010 sẽ từng bước ổn định tổ chức, mở 2 phân hiệu tại miền Trung và miền Nam, xây dựng Ngân hàng thực hành và thư viện, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế. Giai đoạn 2011 – 2015 tiếp theo sẽ là giai đoạn bản lề cho việc hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và NCKH, củng cố và nâng cao chất lượng các phòng ban chức năng, phát triển các Bộ môn với đội ngũ giảng viên cơ hữu am hiểu kiến thức vĩ mô, chuyên sâu lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm, có phương pháp giảng dạy phù hợp, cùng với các giảng viên kiêm chức thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn tài chính Ngân hàng Công thương Việt nam. Đồng thời, tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo lớn trong nước và quốc tế để thực hiện dịch vụ đào tạo và NCKH có chất lượng cao cho xã hội, thực hiện sứ mệnh “Cung cấp sản phẩm đào tạo, khoa học và dịch vụ tư vấn tài chính chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của ngành ngân hàng”./.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI