293
RODER HTS HOCKER GMBH – INDOCHINA – REP. OFFICE
NHÀ SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI VỀ HỆ THỐNG KẾT CẤU NHÀ LỀU BẠT, NHÀ TIỀN CHẾ KHUNG NHÔM DẠNG MODUN LẮP RÁP MỘT NHỊP TẠM THỜI, BÁN VĨNH VIỄN HOẶC VĨNH VIỄN, CUNG CẤP CHO NGÀNH TỔ CHỨC SỰ KIỆN, DỊCH VỤ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, RESORT, QUÂN ĐỘI, NGÀNH BÁN LẺ, THỂ DỤC THỂ THAO, HÀNG KHÔNG, XE HƠI, VÀ CÁC NGÀNH KHÁC
  • XÂY DỰNG – NHÀ LẮP GHÉP, NHÀ DI ĐỘNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI