54
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38728830,38504737
Website: www.ssic.com.vn
Sài Gòn – Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Công Nghiệp Tàu Thủy Sài Gòn

Tàu Biển – Công Ty Sửa Chữa Tàu Biển

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI