SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẮC NINH

11A Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
23 Tháng Tám, 2023 / 5
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẮC NINH
Ngành nghề : XÃ HỘI - TỔ CHỨC
Tỉnh thành : BẮC NINH
Điện thoại : 0222 3875555
Người đại diện : Nguyễn Việt Hùng

  XÃ HỘI – TỔ CHỨC