925
SUẤT ăn công nghiệp Welstory Việt Nam
Welstory Việt Nam là doanh nghiệp đa quốc gia có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Welstory Việt Nam hiện đã và đang đầu tư vào Việt Nam với nhiều dịch vụ và sản phẩm ngành thực phẩm “chất lượng cao”, trong đó Suất ăn công nghiệp là một trong những ngành mũi nhọn trọng tâm Welstory Việt Nam nhắm đến.

  • DỊCH VỤ ĂN UỐNG
    THỰC PHẨM – NHÀ CUNG CẤP SUẤT ĂN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI