TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC)

63 LÝ THÁI TỔ TRÀNG TIỀN, HOÀN KIẾM
5 Tháng Sáu, 2019 / 751
TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC)
Ngành nghề : TÀI CHÍNH - CHO THUÊ
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024) 39342282

IFC – thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân. IFC giúp các nước đang phát triển tăng trưởng bền vững thông qua đầu tư tài chính, huy động vốn từ các thị trường tài chính quốc tế, và…