745
Ngành nghề : TÀI CHÍNH - CHO THUÊ
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 39342282
TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC)
IFC – thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân. IFC giúp các nước đang phát triển tăng trưởng bền vững thông qua đầu tư tài chính, huy động vốn từ các thị trường tài chính quốc tế, và cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp và chính phủ. Hiện nay, IFC đang triển khai một dự án phát triển ngành tài chính vi mô nhằm mục tiêu cải thiện năng lực, tính minh bạch và chuẩn mực báo cáo trong ngành, đồng thời hỗ trợ xây dựng thể chế của các tổ chức tài chính vi mô nhằm tăng cường tiếp cận tài chính theo hướng bền vững và có trách nhiệm.

  • TÀI CHÍNH – CHO THUÊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI