470
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 73068113
Hotline: 0777679555
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ AN NINH CẢNH VỆ
Được thành lập bởi đội ngũ Sĩ Quan Quân Đội, Công An, Viện Kiểm Sát đã và đang hoạt động trong ngành. Tổng Công Ty Bảo Vệ An Ninh Cảnh Vệ hoạt động theo giấy phép số 0313919673 cấp tại TP.HCM. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ số 577/GCN cấp tại Công an TP.HCM.
Hiện nay Tổng Công ty bảo vệ An Ninh Cảnh Vệ đuợc xem là nhà cung cấp an ninh hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi hiện cung cấp nhiều loại hình an ninh cho các khách hàng, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI