335
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH CP VIETTEL
Tổng Công ty CP Công trình Viettel, tiền thân là Xí nghiệp Xây lắp Công trình được thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1995, là đơn vị hạch toán độc lập, một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Sau khi làm tốt các nhiệm vụ của đất nước, người Công trình Viettel đã ý thức và bắt tay vào hành động mang đến một cuộc sống chú trọng trải nghiệm, sự tiện nghi, hiện đại hơn đến với công chúng.

  • PIN – NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
  • NĂNG LƯỢNG SẠCH
  • DIỆN LẠNH – THIẾT BỊ
  • Ô TÔ – PHỤ TÙNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI