856
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 18008111
Hotline: 18008000
Website: solutions.viettel.vn/
Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
Đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, mang đến cho khách hàng những giải pháp Công nghệ thông tin – Viễn thông toàn diện và tối ưu, trên nền hạ tầng công nghệ và dịch vụ hàng đầu của Tập đoàn Viettel. CNTT, Giải pháp chuyên ngành, Trung tâm dữ liệu & Cloud, Viễn thông, giao thông thông minh (ITS)

VIỄN THÔNG – CÔNG TY, VIỄN THÔNG DỊCH VỤ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI