278
Ngành nghề : CÔNG TY XÂY DỰNG
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 39439063 / 38227432
Email: info@hancorp.com.vn
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
Trải qua chặng đường hơn 55 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, với những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn thi công các công trình quan trọng Quốc Gia và thực hiện đầu tư xây dựng nhiều dự án phát triển đô thị hiện đại.Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP đã đáp ứng được những nhu cầu rất thiết thực của con người và xã hội.

XÂY DỰNG – CÔNG TY

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI