1074
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 62849234
Email: info@vinaconex.com.vn
Website: www.vinaconex.com.vn/
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM – VINACONEX
Xây dựng Vinaconex trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển đất nước.

  • Xuất nhập khẩu – công ty, xuất nhập khẩu lao động
  • Sản xuất công nghiệp & vật liệu xây dựng
  • Xây lắp
  • Bất động sản
  • Tư vấn thiết kế
  • Đầu tư tài chính
  • Giáo dục đào tạo
  • Thương mại dịch vụ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI