TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI BÀI – CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG 5

SÂN BAY NỘI BÀI X.PHÚ MINH, H.SÓC SƠN, TP. HÀ NỘI
15 Tháng Bảy, 2018 / 1254
TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI BÀI – CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG 5
Ngành nghề : KIỂM DỊCH
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024) 38840250, 35841120

Trạm KDTV sân bay quốc tế Nội Bài