1272
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 37624718
Email: info@vcpmc.org
Website: vcpmc.org/
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC)
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập theo Quyết định số 19/2002/QĐ-NS ngày 19/4/2002 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hiện nay, đã có trên 4.000 tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả Việt Nam ký hợp đồng ủy thác quyền tác giả cho VCPMC. VCPMC là thành viên chính thức của CISAC (Liên minh quốc tế các Hiệp hội những Nhà soạn Nhạc và Lời) gồm 239 Hiệp hội của 123 quốc gia với trên 4 triệu tác giả.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI