TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DVHCCTT TỈNH KHÁNH HÒA

147 Thống Nhất, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
16 Tháng Mười Một, 2021 / 65
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DVHCCTT TỈNH KHÁNH HÒA
Ngành nghề : XÃ HỘI - TỔ CHỨC
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại : (0258) 3899888