95
Trung Tâm Ngoại Ngữ Newsky

►►► “Anyone can study foreign languages”
(Tạm dịch: Bất kỳ ai cũng có thể học ngoại ngữ)
◄◄◄

☞ Với Newsky, chúng tôi biến ước mơ của bạn trở thành hiện thực!

Chuyên cung cấp các khóa học Ngoại Ngữ, gồm:

– Khóa học Tiếng Anh: Anh văn trẻ em, tiếng anh người lớn, tiếng anh phổ thông,..

– Khóa học tiếng khác: Tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Hoa,..

Tự hào: Hơn 17 năm kinh nghiệm với đội ngũ giảng dạy trẻ trung.

Đào Tạo – Ngoại Ngữ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI