394
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 37247501, 33336000
Website: www.lottecenter.com.vn/vn/shopping/mart.asp
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE CENTER HÀ NỘI

Vươn lên trở thành tập đoàn kinh doanh toàn cầu cũng như một trong 10 tập đoàn kinh doanh toàn cầu hàng đầu Châu Á”, dẫn đầu tại khu vực châu Á,
Lotte công bố “tầm nhien 2018” với nỗ lực phấn đấu đa chiều thông qua việc tăng cường kinh doanh cốt lõi và mở rộng khối lượng kinh doanh ở nước ngoài, với mục tiêu thực hiện cho đến năm 2018.

Để thúc đẩy tầm nhìn, Lotte thiết lập các chính sách quản lý và giá trị cốt lõi trong khi lựa chọn và thực hiện những nhiệm vụ tăng trưởng được đẩy mạnh trong các lĩnh vực phân phối, tài chính, thực phẩm, xây dựng, du lịch, công nghiệp hóa chất, sản xuất và hỗ trợ để để thực hiện tầm nhìn.

Cùng với việc hỗ trợ thúc đẩy tầm nhìn, Lotte (Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại LOTTE Việt Nam) (Lotte Shopping Center – Liễu Giai), thiết lập năm nền tảng thực hiện tầm nhìn cốt lõi, có tên “hệ thống thúc đẩy tầm nhìn 2018”, “chương trình củng cố niềm tự hào giữa các nhân viên”, “bồi dưỡng nguồn nhân lực tương lai”, “quản lý thương hiệu” và “hiểu sâu khách hàng”. Bằng cách nhận diện những mục tiêu này, Lotte đang đảm bảo cơ sở hạ tầng quản lý, phù hợp với vị thế của một tập đoàn kinh doanh toàn cầu.

  • TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI