46
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39320154;0938913579
Website: www.tracent.com.vn
Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (TRACENT)

Trung tâm Trọng tài Thương Mại Thành phố Hồ Chí Minh (TRACENT) thành lập theo Giấy phép số 2404/GP-UB ngày 08/10/1997, Quyết định số 2107/QĐ-UB ngày 04/06/2003 của UBND TP. Hồ Chí Minh, Quyết định phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 19/06/2012 của Bộ Tư Pháp.

TRACENT đã được mở rộng thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Luật Trọng tài Thương mại năm 2010, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009,..

Phán quyết trọng tài là chung thẩm, có hiệu lực thi hành tại trên 150 quốc gia tham gia Công ước New York năm 1958. Phán quyết của TRACENT sau khi ban hành, nếu không được tự nguyện thi hành, các bên có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án, ra quyết định cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của TRACENT: Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng trọng tài.

Hoạt động thương mại gồm những hành vi: Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, phân phối, đại diện, đại lý thương mại, ký gởi, thuê, cho thuê, thuê mua, xây dựng, tư vấn, kỹ thuật li-xăng, đầu tư, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thăm dò, khai thác, vận chuyển hàng hó, hành khách bằng đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và các hành vi thương mại khác theo quy định của pháp luật. TRACENT cũng có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng Thành viên hoặc của Đại hội đồng Cổ đông.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, TRACENT có thẩm quyền thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định, định giá tài sản, quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 cho phép Trung tâm Trọng tài được mở rộng thẩm quyền sang lĩnh vực hòa giải thương mại. Muốn được giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài hoặc hòa giải thương mại, các bên phải có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận hòa giải thương mại được thể hiện thành một điều khoản hợp đồng hoặc tại văn bản thỏa thuận riêng, trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp, mà không phụ thuộc vào nơi cư trú, nơi đặt trụ sở, quốc tịch của các bên tranh chấp.

Luật – Văn Phòng Luật Sư, Công Ty Tư Vấn Pháp Luật

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI