Mới cập nhật
273
Ngành nghề : DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)36642666
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 – VNPT HÀ NỘI
Cung cấp các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin chất lượng cao: VinaPhone,Truyền số liệu, MegaVNN, MetroNET, MegaWAN, FiberVNN, MyTV, Điện thoại cố định.
  • VIỄN THÔNG – DỊCH VỤ
Những Trang Vàng Việt Nam
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI