Mới cập nhật
2005
Ngành nghề : DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)37670099
Website: vnpt-hanoi.com.vn
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 9 – VIỄN THÔNG HÀ NỘI – CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Cung cấp các dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin chất lượng cao: VinaPhone,Truyền số liệu, MegaVNN, MetroNET, MegaWAN, FiberVNN, MyTV, Điện thoại cố định.
  • VIỄN THÔNG – DỊCH VỤ
https://vinaphone.com.vn, .news a.h_68750, .content img,.description p, https://vinaphone.com.vn, https://vinaphone.com.vn/
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI